Turvallista, laadukasta ja virikkeellistä asumista

Diakonistiftelsen i Åbo

Diakonistiftelsen i Åbo grundades år 1985 av Åbo evangeliska-lutherska församlingar och är en stiftelse vars syfte är

  • att bygga och upprätthålla bostäder för pensionärer och handikappade samt övriga byggnader, som betjänar diakoniverksamheten.
  • anskaffa, producera och upprätthålla sådan service åt pensionärer och handikappade, som sammanhänger med trivsamt boende och annan diakoniverksamhet.

Verksamhetsledare
Anu Salmi
anu.salmi@evl.fi
Eriksgatan 3 A 3. vån.
PB 819, 20101 ÅBO
Tel. 040 1840 123
Fax (02) 261 7318

Tutustu meihin ja ota yhteyttä

Palvelutalo Esikossa keskitytään hyvinvointiin ja asumiseen

Vanhustentalo Vuokko tarjoaa turvallisen asuinpaikan

Arvostamme asukkaiden elämänkokemusta ja identiteettiä

Tutustu meihin ja ota yhteyttä

Palvelutalo Esikossa keskitytään hyvinvointiin ja asumiseen

Vanhustentalo Vuokko tarjoaa turvallisen asuinpaikan