Turun diakoniasäätiö on Turun ja Kaarinan evankelis-luterilaisten seurakuntien vuonna 1985 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on rakentaa ja ylläpitää vanhusten ja vammaisten asuntoja sekä muita diakoniatoimintaa palvelevia rakennuksia ja laitoksia sekä hankkia, tuottaa ja ylläpitää vanhusten ja vammaisten asumiseen, asumisviihtyvyyteen, kuntoutukseen, hoitoon ja muuhun diakoniatoimintaan liittyviä palveluja.

Palvelutalo Esikko on tarkoitettu eläkeläisille, jotka voivat vielä pääosin huolehtia itse itsestään, mutta haluavat jo käyttää joitakin asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita.

Turun diakoniasäätiön Palvelutalo Esikkoon haetaan

KOTIPALVELUTYÖNTEKIJÄÄ (lähihoitaja) ajalle 19.7.2021-23.7.2022.

Määräaikaisuuden peruste sijaisuus.

Etsimme hoivan ja huolenpidon ammattilaista kokoaikaiseen työsuhteeseen määräajaksi 19.7.2021-23.7.2022. Kotipalvelutyöntekijän tehtävänä on avustaa asukkaita hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä tehtävissä, esim. lääkkeen antaminen valvotusti, peseytymisessä avustaminen. Työ on kaksivuorotyötä. Kotipalvelutyöntekijän lähiesimiehenä toimii palveluvastaava.

Tehtävään valittavalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa sekä kokemusta vastaavista tehtävistä ja vanhustyöstä. Arvostamme aitoa kiinnostusta vanhustyöhön, vastuullisuutta sekä yhteistyökykyä.

Tehtävää haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka lähetetään sähköpostiin palveluvastaava@palvelutaloesikko.fi

 

Palkkaus KirVESTES:n vaativuusryhmä 401/0, 1976,62 euroa. Lisäksi mahdollisuus saada työkokemuksen perusteella kokemuslisää enintään 228,04 euroa.

Ei koeaikaa.

Työsuhde alkaa 19.7.2021 tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut: Palveluvastaava Tuulevi Aaltola 044 523 3391.