Diakonistiftelsen i Åbo

Diakonistiftelsen i Åbo grundades år 1985 av Åbo evangeliska-lutherska församlingar och är en stiftelse vars syfte är

  • att bygga och upprätthålla bostäder för pensionärer och handikappade samt övriga byggnader, som betjänar diakoniverksamheten.
  • anskaffa, producera och upprätthålla sådan service åt pensionärer och handikappade, som sammanhänger med trivsamt boende och annan diakoniverksamhet. 
Verksamhetsledare
Anu Salmi
anu.salmi@evl.fi
Eriksgatan 3 A 3. vån.
PB 819, 20101 ÅBO
Tel. 040 1840 123
Fax (02) 261 7318
Tutustu!

Arvostamme asukkaiden elämänkokemusta ja identiteettiä